Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 49.2014
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 listopada 2014 r.
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2014 - 2016

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 oraz art. 25 ust.1 i 2 w związku z art. 23 ust.1 pkt 3 i ust. 1 d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 906) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Miastkowo na lata 2014 - 2016  stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Jerzy  Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 64,58 KB 74

Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-12-02 08:01
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-12-02 08:01
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-12-02 08:02
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 160