Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 50.2014
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 5 grudnia 2014 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad I sesji odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.

1) uchwała Nr I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo

 -  uchwała Nr I/2/2014  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Miastkowo

 -  uchwała Nr I/3/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miastkowo

 -  uchwała Nr I/4/2014 w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Gminy Miastkowo

 - uchwała Nr I/5/2014 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo

 - uchwała Nr I/6/2014  w sprawie wyboru Przewodniczących stałych  Komisji Rady Gminy Miastkowo

- zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do przekazania po jednym egzemplarzu uchwały Wojewodzie oraz Przewodniczącym Komisji, niezwłocznie po ich otrzymaniu;

2) uchwała Nr I/7/2014  w sprawie ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo Pana Kazimierza Górskiego - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do wypłacania wynagrodzenia w wysokości określonej w uchwale, a inspektora do spraw polityki kadrowej oraz handlu i usług do włączenia jednego egzemplarza uchwały do akt osobowych, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W ó j t

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-12-08 15:13
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-12-08 15:13
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 230