Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Wtorek, 23 stycznia 2018 roku :: Imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

Wójt -> Zarządzenia Wójta


Numer
Typ aktu
Data Wyczyść datęwybierz datę - Wyczyść datęwybierz datę
W sprawie

Informacje o akcie
Numer52.2014
OrganWójt Gminy -> Zarządzenia Wójta
Data08-12-2014
W sprawiew sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Treść
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r.  poz. 379, poz. 1072) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady II sesji Rady Gminy w sprawach:

1) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2015 -2019,

2) uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2015,

3) zmian w budżecie gminy na 2014 r.

4) uchwalenia Regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo,

5) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,

6) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

7) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

8) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

9) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miastkowo,

- stanowiące załączniki Nr 1 - 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Upoważniam:

1) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 1, 2, 3  wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

2) Podinspektora do spraw gospodarki odpadami komunalnymi do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 4, 5, 6, 7, 8 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

3) Insoektopra do spraw gospodarki mienim komunalnym do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 9 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Kazimierz Górski

 

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska2014-12-08
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-12-10 14:11
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-12-10 14:11

  Wyświetleń : 95

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2018
Urząd Gminy Miastkowo