Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 47.2014
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 20 listopada 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,   poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.  Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy ogółem 17 496 083,77 zł, w tym:
- dochody bieżące – 16 128 087,47zł,
- dochody majątkowe – 1 367 996,30 zł
2. Wydatki budżetu gminy ogółem 18 518 579,77 zł, w tym:
- wydatki bieżące  - 15 476 285,47 zł,
- wydatki majątkowe – 3 042 294,30 zł.
 
§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                          
 
Wójt
 
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 133,18 KB 57

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-12-20 08:25
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-12-20 08:25
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-12-20 08:42
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 174