Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 44.2014
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 14 listopada 2014 r.
w sprawie projektu budżetu gminy Miastkowo na 2014 r.
Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art.233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz.1146) oraz uchwały Nr XXX/156/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Ustala się:
1) projekt budżetu gminy na 2015 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) objaśnienia do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 
§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Wójt

Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 220,23 KB 49

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-12-20 08:53
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-12-20 08:53
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-12-20 08:53
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 166