Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 5.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo
Na podstawie art. 20v w związku z art. 20zf pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 130, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, poz. 979; z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650; z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1877) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Określam wzór wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo stanowiący załącznik do zarządzenia.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom szkół podstawowych.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

WÓJT

Kazimierz Górski

 

Załącznikipobrań
file typ Wzór wniosku 70 KB 59

Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-03-12 11:24
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-03-12 11:24
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-03-12 11:26
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 195