Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 9.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania
Na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, Nr 26, poz.134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz.1281; z 2012 r. poz.849, 951, 1529; z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072)   zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Panią Janinę Cwalina – Sekretarza Gminy Miastkowo do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W Ó J T

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-04-20 10:51
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-04-20 10:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 186