Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 13.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 10 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art.156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks Wyborczy (Dz .U. Nr 21, poz. 112,  Nr 26, poz.134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz.1281; z 2012 r. poz.849, poz. 951, poz. 1529; z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz.1072)  zarządzam, co  następuje:
 
§ 1. Powołuję  Pana Marcina Łubę  na koordynatora  gminnego do spraw obsługi informatycznej w czasie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

§ 2. Ustalam zakres zadań koordynatora gminnego stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 
W Ó J T
Kazimierz Górski
Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 39,42 KB 49

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-04-21 13:53
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-04-21 13:53
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-04-28 08:36
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 170