Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 14.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie art.156 § 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz .U. Nr 21, poz. 112,  Nr 26, poz.134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz.1281; z 2012 r. poz.849, poz. 951, poz. 1529; z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz.1072)   zarządzam, co  następuje:

§ 1. Powołuję na operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. następujące osoby:
1) Agnieszka Zduńczyk       - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Miastkowie
2) Iwona Wiktorzak            - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Miastkowie
3) Agnieszka Bieńkowska    - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Miastkowie
4) Karol Wojciech Bućko     - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Rydzewie.

§ 2. Ustalam zakres zadań osób uczestniczących w obsłudze informatycznej wyborów stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
W Ó J T

Kazimierz Górski
Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 37,69 KB 59

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-04-21 13:54
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-04-21 13:54
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-04-28 08:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 197