Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 11.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877; z 2015 r. poz. 238) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem 17 085 600,62 zł, w tym:

- dochody bieżące - 15 629 869,22 zł,

- dochody majątkowe - 1 455 731,40 zł.

2. Wydatki budżetu gminy ogółem 16 488 128,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 14 892 848,22 zł,

- wydatki majątkowe - 1 595 280,40 zł.

§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Kazimierz Górski

 

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 357,65 KB 56

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-05-14 11:44
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-05-14 11:44
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-05-14 11:46
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 181