Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 2.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 22 stycznia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,   poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem 16 548 248,00 zł, w tym:
- dochody bieżące – 15 195 678,00 zł,
- dochody majątkowe – 1 352 570,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy ogółem 15 950 776,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące  - 14 570 356,00 zł,
- wydatki majątkowe – 1 380 420,00 zł.

§ 3. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w  Łomży w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                         

 

Wójt

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 136,01 KB 54

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-05-14 12:58
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-05-14 12:58
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-05-14 13:00
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 174