Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 20.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 14 maja 2015 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1138 i poz. 1146) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin, w których występują problemy patologii społecznych – alkoholizm, narkomania na 2015 rok.
 
§ 2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

 

Wójt

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 37,14 KB 58

Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-05-14 14:57
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-05-14 14:57
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-05-14 14:57
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 196