Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 28.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 17 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349), zarządzam co następuje:

§1. Powołuję komisję przetargową dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa budynku Publicznego Gimnazjum w Miastkowie”, zwaną dalej „komisją”, do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do zbadania i oceny ofert, w składzie:

  1. Agnieszka Zduńczyk – Przewodnicząca Komisji,

  2. Dorota Prytuła – Z-ca Przewodniczącej Komisji,

  3. Katarzyna Kuczyńska – Sekretarz Komisji.

§2. Komisja pracuje w składzie 3-osobowym.

§3. Regulamin pracy komisji określa załącznik do Zarządzenia Nr 42/2014 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 85,54 KB 85

Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Kuczyńska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-06-24 10:59
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-06-24 10:59
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-06-24 11:07
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 189