Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 18.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 12 maja 2015 r.
w sprawie przekazania rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok
Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Przekazać sprawozdanie finansowe za 2014 rok, na które składa się:
  1. bilans z wykonania budżetu Gminy Miastkowo za 2014r. - załącznik nr 1,
  2. łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych za 2014r. - załącznik nr 2,
  3. łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych za 2014r. – załącznik nr 3,
  4. łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki obejmujące dane wynikające z zestawień zmian funduszu jednostek budżetowych za 2014r. – załącznik nr 4.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Miastkowo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
WÓJT
Kazimierz Górski
Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 883,86 KB 65

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-06-24 13:55
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-06-24 13:55
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-06-24 14:39
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 190