Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 21.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 19 maja 2015 r.
w sprawie utworzenia spółki przymusowej do zagospodarowania gruntów wspólnoty  wsi  Miastkowo oraz powołania organów spółki.
Na podstawie art. 25 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z dnia 29 czerwca 1963 roku (Dz. U Nr 28, poz. 169; z 1982 r. Nr 11 poz. 80; z 1990 r. Nr 34 poz. 198; z 1995 r. Nr 141 poz. 692; z 1998 r. Nr 106 poz.668; z 2000 r. Nr 120 poz. 1268; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2009 r. Nr 92, poz. 753)  zarządzam co następuje :

§ 1. Tworzy się spółkę przymusową do zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Miastkowo.  

§ 2. Spółce wymienionej w § 1 nadaje się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wyznacza się organy spółki i ich skład osobowy jak niżej: 

 1. Skład Zarządu Spółki:
  1)      Łukasiewicz Jan  Wiesław    -   przewodniczący
  2)      Borkwoski  Jacek               -   z-ca  przewodniczącego
  3)      Lemański Marek                 -  sekretarz
  4)      Prażych Antoni                   -  skarbnik
 2. Skład Komisji Rewizyjnej:
  1)  Gontarczyk Ewa  Filomena  -   przewodniczący
  2)  Ciecierski Grzegorz            -   z-ca przewodniczącego
  3)  Nosek Robert                     -   członek

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                        

 

W Ó J T

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 78,03 KB 86

Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-06-24 14:11
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-06-24 14:11
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-06-24 14:11
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 193