Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 25.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877; z 2015 r. poz. 532) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy ogółem 17 355 854,39 zł, w tym:
- dochody bieżące - 15 957 683,38 zł,
- dochody majątkowe - 1 398 171,01 zł.
2. Wydatki budżetu gminy ogółem 16 758 382,39 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 15 153 102,32 zł,
- wydatki majątkowe - 1 605 280,07 zł.

§ 3. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Kazimierz Górski
Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 182,03 KB 60

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-07-01 11:37
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-07-01 11:37
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-07-01 11:37
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 193