Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 37.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 7 sierpnia 2015 r.
w sprawie ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli finansowo- podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych.
Na podstawie art.281 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.613 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam ogólne procedury przeprowadzania kontroli finansowo-podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych dokonywanej przez Referat Finansowy Urzędu Gminy Miastkowo, stanowiące załącznik Nr 1  do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Ustalam procedurę kontroli finansowo-podatkowej w zakresie deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Ustalam procedurę kontroli finansowo-podatkowej w zakresie informacji na podatek od nieruchomości , podatek rolny i podatek leśny stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Ustalam procedurę kontroli finansowo-podatkowej w zakresie deklaracji na podatek od środków transportowych  stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 68,87 KB 267

Informacje wytworzył(a) :Ania Wiśniewska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-08-07 12:02
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-08-07 12:02
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-08-07 12:03
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 182