Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 33.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 14 lipca 2015 r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
Na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. poz. 938) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. 1. Ustala się termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” - od dnia 1 września 2015 r. do dnia 15 września 2015 r.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom szkół z terenu gminy Miastkowo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-08-07 13:53
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-08-07 13:53
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 189