Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 36.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 lipca 2015 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym

Na podstawie § 6 ust.3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym  na dzień 6 września 2015 r. zarządzam, co  następuje:

§ 1. Powołuję  Pana Marcina Łuba  na koordynatora  gminnego do spraw obsługi informatycznej w  referendum ogólnokrajowym , zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

§ 2. Ustalam zakres zadań koordynatora gminnego stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

W Ó J T

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 37,45 KB 61

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-08-10 11:53
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-08-10 11:53
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-08-26 11:18
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 190