Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 40.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 20 sierpnia 2015 r.
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum
Na podstawie § 6 ust.1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym  na dzień 6 września 2015 r. zarządzam, co  następuje

§ 1. Powołuję na operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września
2015 r. następujące osoby:

1) Agnieszka Zduńczyk    - Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 1 w Miastkowie

2) Agnieszka Bieńkowska - Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 2 w Miastkowie

3) Iwona Wiktorzak          - Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 3 w Miastkowie

4) Karol Wojciech Bućko   - Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 4 w Rydzewie.

§ 2. Ustalam zakres zadań osób uczestniczących w obsłudze informatycznej referendum stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W Ó J T

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 41,64 KB 57

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-08-26 11:14
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-08-26 11:14
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-08-26 11:16
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 181