Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 43.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 2 września 2015 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) zarządzam,  co następuje:
 
§ 1.  Określa się następujący sposób wykonania uchwały Rady Gminy podjętej podczas obrad VII sesji odbytej w dniu 28 sierpnia 2015 r.

1) uchwała Nr VII/36/2015 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Łomży do orzekania w latach 2016 -2019 - zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do przekazania informacji o wybranym ławniku wraz z jego danymi Prezesowi Sądu Rejonowego w Łomży, niezwłocznie po otrzymaniu uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W ó j t

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-09-07 12:15
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-09-07 12:15
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 173