Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 52.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 5 października 2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 i § 2 pkt. 1, § 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), oraz Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 30, poz. 345 z późn. zm.) uwzględniając propozycje zgłoszone przez komitety wyborcze zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Powołuję obwodowe komisje wyborcze w Gminie Miastkowo dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku w następujących składach osobowych:

1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Publicznym Gimnazjum ul. Łomżyńska 10 w Miastkowie  

1. Mirosław Brodowski zam. Rybaki
    zgłoszenia dokonał:  KW  Platforma Obywatelska RP

2. Marzena Białobrzewska zam. Miastkowo
    zgłoszenia dokonał:  KW Polskie Stronnictwo Ludowe

3.  Dorota Prytuła zam. Miastkowo
     zgłoszenia dokonał:  KW  Prawo i Sprawiedliwość

4. Sabina Grzymała zam. Łuby Kiertany
    zgłoszenia dokonał:  KW  Nowoczesna Ryszarda Petru

5. Małgorzata Grzymała zam. Łuby Kiertany
    zgłoszenia dokonał:  KWW  "Kukiz'15"

6. Jan Stefan Szymborski zam. Miastkowo
    zgłoszenia dokonał:  KWW Zbigniewa Stonogi

7. Anna Wronka zam. Miastkowo
    zgłoszenia dokonał:  KWW  JOW Bezpartyjni

8. Renata Piaścik zam. Rydzewo
    zgłoszenia dokonał:  KW Samoobrona

9. Agnieszka Zduńczyk zam. Miastkowo
    zgłoszenia dokonał:   Wójt Gminy Miastkowo

 

2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzibą w Publicznym Gimnazjum ul. Łomżyńska 10 w Miastkowie  

1. Honorata Brodowska zam. Rybaki
    zgłoszenia dokonał:  KW  Platforma Obywatelska RP

2. Aneta Dorota Wiśniewska zam. Miastkowo
    zgłoszenia dokonał:  KW Polskie Stronnictwo Ludowe

3. Joanna Przychodzień  zam. Czartoria
    zgłoszenia dokonał:  KW  Prawo i Sprawiedliwość

4. Monika Korytkowska zam. Sulki
    zgłoszenia dokonał:  KW  Nowoczesna Ryszarda Petru

5. Norbert Jankowski zam. Miastkowo  
    zgłoszenia dokonał:  KWW  "Kukiz'15"

6. Emilia Wilk zam. Zaruzie
    zgłoszenia dokonał:  KWW Zbigniewa Stonogi

7. Daniel Bałazy zam. Tarnowo
    zgłoszenia dokonał:  KWW JOW Bezpartyjni

8. Kinga Piaścik   zam. Rydzewo
    zgłoszenia dokonał:  KW Samoobrona

9. Janina Cwalina zam. Miastkowo
    zgłoszenia dokonał: Wójt Gminy Miastkowo

 

3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej ul. Łomżyńska 32A w Miastkowie    

1. Iwona Wiktorzak zam. Rybaki
    zgłoszenia dokonał:  KW  Platforma Obywatelska RP

2. Grażyna Genowefa  Białobrzewska zam. Miastkowo
    zgłoszenia dokonał:  KW Polskie Stronnictwo Ludowe

3. Bożena Przychodzień zam. Czartoria
   zgłoszenia dokonał:  KW  Prawo i Sprawiedliwość

4. Urszula Dobkowska zam. Czartoria
    zgłoszenia dokonał:  KW  Nowoczesna Ryszarda Petru

5. Paulina Łozińska zam. Łuby Kurki
    zgłoszenia dokonał:  KWW  "Kukiz'15"

6.  Teresa Stefańska zam. Zaruzie
     zgłoszenia dokonał:  KWW Zbigniewa Stonogi

7. Wojciech Bałazy zam. Tarnowo
    zgłoszenia dokonał:  KWW JOW Bezpartyjni

8. Jakub Brzostek zam. Rydzewo
    zgłoszenia dokonał:  KW Samoobrona

9. Wanda Wiśniewska  zam. Miastkowo
    zgłoszenia dokonał:  Wójt Gminy Miastkowo

 

4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 z siedzibą w Szkole Podstawowej ul. Mazurska 22 w Rydzewie  

1. Anna Ustaszewska zam. Rybaki
    zgłoszenia dokonał:  KW  Platforma Obywatelska RP

2. Anna Wiśniewska  zam. Miastkowo
    zgłoszenia dokonał:  KW Polskie Stronnictwo Ludowe

3.  Katarzyna Ustaszewska zam. Miastkowo
    zgłoszenia dokonał:  KW  Prawo i Sprawiedliwość

4. Anna Cwalina - Adamowicz zam. Miastkowo
    zgłoszenia dokonał:  KW  Nowoczesna Ryszarda Petru

5. Natalia Dąbrowska zam. Kuleszka
    zgłoszenia dokonał:  KWW  "Kukiz'15"

6. Magdalena Romańska zam. Rydzewo
    zgłoszenia dokonał:  KWW  Zbigniewa Stonogi

7. Arkadiusz Romański zam. Rydzewo
    zgłoszenia dokonał:  KWW   JOW Bezpartyjni

8. Teresa Brzostek  zam. Rydzewo
    zgłoszenia dokonał:  KW Samoobrona

9. Małgorzata Struniewska  zam. Olszewo Borki
    zgłoszenia dokonał:  Wójt Gminy  Miastkowo

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W Ó J T

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-10-06 11:30
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-10-06 11:30
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 265