Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 51/03
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 21 października 2003 r.
opisów stanowisk pracy i wymogów kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam opisy stanowisk pracy i wymogów kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Gminy Miastkowo stanowiące załączniki do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-10-27 09:10
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-10-27 09:16
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2003-10-27 09:19
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 266