Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 1/03
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 3 stycznia 2003 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Dz 2001 r.. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) zarządza się, co następuje:

§ 1

Sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na III sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2002 roku określają harmonogramy stanowiące załączniki Nr 1, 2, 3, 4 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w kolumnach 5 i 6 harmonogramów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


Wójt
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-01-10 11:12
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-01-10 11:17
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 217