Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 58.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2016-2019
Na podstawie art. 230 ust, 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz.1130, poz.1190, poz. 1358) oraz uchwały Nr XXX/156/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 września 2010 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Ustala się:
1) projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2016-2019 w formie projektu uchwały Rady Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 
§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miastkowo.
 
Wójt
Kazimierz Górski
Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 1,14 MB 54

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-11-23 10:37
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-11-23 10:37
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-11-23 10:39
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 176