Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 56.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkoego w trybie bezprzetargowym i ogłoszenia wykazu.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 25 ust.1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz.782) zarządzam co następuje:
 
§  1. Przeznaczam do oddania w trybie bezprzetargowym w najem pomieszczenie o pow. 35,35 m2 w budynku „remiza” w Czantorii przy ulicy Nadnarwiańskiej numer 44 wraz z częścią działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 491 o powierzchni 200 m2, Pani Wiolettcie Łuba prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Sklep Spożywczo- Przemysłowy z siedzibą w Łomży ul. Klonowa 6, na czas oznaczony do trzech lat.

§ 2. Szczegółowe dane zawiera wykaz nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
   
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
WÓJT
Kazimierz Górski
Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 34,82 KB 48

Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-11-13 14:57
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-11-13 14:57
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-11-13 14:59
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 161