Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 4/03
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 7 stycznia 2003 r.
w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2003 r
Na podstawie Zarządzenia Nr 148/02 Wojewody Podlaskiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 16 grudnia 2002 roku , w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2003 roku zarządza się co następuje :

§1

1.Ustala się wytyczne w sprawie realizacji zadań obronnych w gminie stanowiące załącznik Nr l do zarządzenia.
2.Ustala się wytyczne w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w gminie Miastkowo na rok 2003 stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia .

§2

Zobowiązuje się pracownika ds. obrony cywilnej i obronnych do ustalenia wytycznych i kalendarzowych planów działania dla podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych na administrowanym terenie do dnia 28.02.2003 r.

§3

Nadzór nad realizacją zadań obronnych i obrony cywilnej powierzam pracownikowi d/s. obrony cywilnej i obronnych.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


WÓJT
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-01-10 09:39
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-01-10 09:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 235