Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 61.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy ogółem 18 342 699,42 zł, w tym:
- dochody bieżące - 17 035 944,03 zł,
- dochody majątkowe - 1 306 755,39 zł.
2. Wydatki budżetu gminy ogółem 17 745 227,42 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 16 183 118,97 zł,
- wydatki majątkowe - 1 562 108,45 zł.
 
§ 4. Po dokonanych zmianach limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 6. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
 
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Kazimierz Górski
Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 511,13 KB 44

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-12-02 14:05
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-12-02 14:05
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-12-02 14:05
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 156