Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 59.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie projektu budżetu gminy Miastkowo na 2016 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) oraz uchwały Nr XXX/156/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) projekt budżetu gminy na 2016 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) objaśnienia do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 347,56 KB 44

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-12-03 11:42
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-12-03 11:42
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-12-03 11:43
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 175