Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 28/03
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 1 lipca 2003 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Na podstawie art. 9 g, ust. 2 i 5 w związku z art. 91 d ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 367, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291, Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 111,poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 240, poz. 2051) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 70, poz. 825 , z 2002 r. Nr 82, poz. 744) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miastkowo, w następującym składzie:
1. Lipiński Jan – Przewodniczący Komisji (przedstawiciel organu prowadzącego)
2. Sieczka Maria – Ekspert z listy MEN
3. Malinowska Jolanta – Ekspert z listy MEN
4. Szeligowski Andrzej – Ekspert z listy MEN
5. Szczyglewska Bożena – Dyrektor szkoły zatrudniającej nauczyciela

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-07-07 09:35
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-07-07 09:47
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 266