Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 37/03
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 grudnia 2003 r.
powołania zastępcy Wójta
Na podstawie art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) , zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje Pana mgr Jana Lipińskiego na swojego zastępcę.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku.

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-01-05 09:14
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-01-05 09:21
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 220