Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 54/03
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 14 listopada 2003 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska Dyrektorów Szkół
Na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U.Nr 189, poz. 1855) zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Ogłaszam konkurs na stanowiska:
1) Dyrektora Szkoły Podstawowej w Miastkowie.
2) Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Miastkowie

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-11-24 11:16
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-11-24 11:25
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 225