Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 1/04
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 5 stycznia 2004 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 152, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) zarządza się, co następuje:

§ 1

Sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na X sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2003 roku 1, 2, 3, 4, 5, 6 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w kolumnach 5 i 6 harmonogramów.

§ 3

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-01-09 08:51
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-01-09 09:00
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 226