Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 8/04
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 2 marca 2004 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
ZARZĄDZENIE NR  WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia: 2 marca 2004 r.
w sprawie:
na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) z a r z ą d z a s i ę, c o n a s t ę p u j e:

§ 1

Sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XI sesji Rady Gminy w dniu 19 lutego 2004 roku określają harmonogramy stanowiące załączniki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w kolumnach 5 i 6 harmonogramów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-03-05 08:09
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-03-05 08:21
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 249