Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 9/04
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 10 marca 2004 r.
układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok
Na podstawie art. 89 ust.2 i art. 126 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 68, poz.634, Nr 96, poz.874), zarządza się co następuje:

§ 1

Ustalić układ wykonawczy budżetu gminy dla szkół podstawowych na rok 2004, w tym:
1. Plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2, 3.

§ 2

Ustalić układ wykonawczy budżetu gminy dla oddziałów przedszkolnych na rok 2004,
w tym:
1. Plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 4, 5.

§ 3

Przekazać niezwłocznie zainteresowanym jednostkom informację o ustaleniach dokonanych w §1 i §2 niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90, ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.


Wójt
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 19,69 KB 65
file typ Załącznik 2 22,48 KB 57
file typ Załącznik 3 22,42 KB 64
file typ Załącznik 4 21,88 KB 55
file typ Załącznik 5 21,83 KB 71

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-03-18 10:18
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-03-18 10:29
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2004-03-18 10:20
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 247