Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 11/04
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 24 marca 2004 r.
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003.
Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 68, poz. 634, Nr 96, poz. 874) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2003, według którego
2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 6.536.949zł.
3. Wykonanie – 6.497.645 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
4. Plan wydatków po dokonanych zmanach wynosi – 6.926.949zł.
5. Wykonanie – 6.320.476zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Przyjąć sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

1. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 i 2 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały:
2. Radzie Gminy.
3. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego


W ó j t
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Załączniki od 1 do 3 210,95 KB 64

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-03-29 11:45
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-03-29 11:56
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2004-03-29 11:46
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 239