Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 12/04
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 24 marca 2004 r.
wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.
Na podstawie art.76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku- Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz.219) zarządzam co następuje :

§ 1

Ustalam ,że na obszarze Gminy Miastkowo miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych są wszystkie tablice informacyjne przed Urzędem Gminy oraz w poszczególnych sołectwach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-03-29 10:34
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-03-29 10:41
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 250