Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Środa, 17 stycznia 2018 roku :: Imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

Wójt -> Zarządzenia Wójta


Numer
Typ aktu
Data Wyczyść datęwybierz datę - Wyczyść datęwybierz datę
W sprawie

Informacje o akcie
Numer15/04
OrganWójt Gminy -> Zarządzenia Wójta
Data05-05-2004
W sprawieokreślenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.

Treść
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 ,Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 ) zarządza się, co następuje:

§ 1

Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad
XIII sesji odbytej w dniu 29 kwietnia 2004 r.

1) uchwała Nr XIII/76/04 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy - zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do przesłania uchwały Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, niezwłocznie;

2) uchwała Nr XIII/77/04 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnych
z zasobu gminnego – zobowiązuje się inspektora do spraw gospodarki komunalnej do przygotowania wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , podanie do publicznej wiadomości , a następnie ogłoszenie przetargu - do 31 lipca 2004 r;

3) uchwała Nr XIII/78/04 w sprawie likwidacji filii w Chojnach Naruszczkach Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie - zobowiązuje się inspektora do spraw oświaty i kultury do przekazania po jednym egzemplarzu uchwały: Wojewodzie, Kuratorium Oświaty
oraz wywieszenia na tablicach ogłoszeń w szkołach na terenie gminy i sołectwach: Sulki, Chojny Naruszczki , Leopoldowo, niezwłocznie;

4) uchwała Nr XIII/79/04 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojta Gminy umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n.”budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Miastkowie”- zawarcie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia i zabezpieczenie prawidłowego wykorzystania środków z MENiS w postaci weksla inblanco na sumę dotacji – realizacja do końca 2004 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Jerzy Wróblewski
 

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-05-07 10:41
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-05-07 10:49

  Wyświetleń : 149

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2018
Urząd Gminy Miastkowo