Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 18/04
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 21 maja 2004 r.
powołania obwodowych komisji wyborczych.
Na podstawie art. 48 ust.1 i 2 pkt 1 i pkt 2 lit.a ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz.499, Nr 74, poz.786, Nr 154, poz.1802, z 2002 r. Nr14, poz.128, Nr 113, poz.984, Nr 127, poz.1089, Nr 153, poz.1271, z 2003 r. Nr 57, poz.507, Nr 130, poz.1188, z 2004 r. Nr 25, poz.219) uwzględniając propozycje zgłoszone przez komitety wyborcze zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję obwodowe komisje wyborcze w gminie Miastkowo dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku w następujących składach osobowych:

1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Miastkowie
1. Grażyna Białobrzewska
2. Sylwia Jolanta Jesiotr
3. Maria Jadwiga Czartoryjska
4. Andrzej Roman Zajączkowski
5. Katarzyna Agnieszka Ciecierska
6. Witold Wilimczyk
7. Halina Wiśniewska
8. Mateusz Brzostek
9. Janina Kobylińska
10. Agnieszka Zduńczyk

2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Miastkowie
1. Janina Cwalina
2. Regina Jesiotr
3. Bogumiła Józefa Stepnowska
4. Jerzy Cwalina
5. Barbara Kurpiewska
6. Mariusz Ruszczyk
7. Jadwiga Zaraś
8. Jakub Brzostek
9. Stefan Grabowski
10. Barbara Kalinowska

3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Drogoszewie
1. Wanda Wiśniewska
2. Dariusz Jesiotr
3. Danuta Pawelczyk
4. Janina Małkowska
5. Barbara Kobylińska
6. Krzysztof Wilimczyk
7. Wojciech Zaraś
8. Edyta Sakowska
9. Danuta Małgorzata Zajączkowska
10. Bożena Genowefa Szczyglewska

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


W Ó J T
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-05-31 09:38
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-05-31 09:43
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 278