Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 19/04
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 26 maja 2004 r.
powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Miastkowie
Na podstawie art.36a ust.5 w zwiazku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U z 1996r. Nr 67, poz.329, Nr 106, poz.496, z 1997r. Nr 28, poz.153, Nr 141, poz.943, z 1998r. Nr 117, poz.759, Nr 162, poz.1126, z 2000r.Nr 12, poz.136, Nr 19, poz.239, Nr 48, poz.550, Nr 104, poz.1104, Nr 120, poz.1268,
Nr 122, poz.1320, z 2001r. Nr 111, poz.1194, Nr 144, poz.1615, z 2002 r. Nr 41, poz.362, Nr113 ,poz.984, Nr141, poz.1185, Nr200, poz.1683, z 2003r. Nr 6, poz.65, Nr 128, poz.1176, Nr 137, poz.1304) zarządzam co następuje :

§ 1

Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Miastkowie w składzie :

1. Janina Cwalina - Przedstawiciel organu prowadzącego
( Przewodniczący Komisji Konkursowej )
2. Jan Lipiński - Przedstawiciel organu prowadzącego
( Członek Komisji Konkursowej )
3. Donata Sierzputowska - Przedstawiciel organu prowadzącego
( Członek Komisji Konkursowej )
4. Jadwiga Pusz - Przedstawiciel Kuratorium Oświaty
( Członek Komisji Konkursowej )
5. Dorota Szymonowicz - Przedstawiciel Kuratorium Oświaty
( Członek Komisji Konkursowej )
6. Mirosław Zdrodowski - Przedstawiciel Kuratorium Oświaty
( Członek Komisji Konkursowej)
7. Jolanta Fabiszewska - Przedstawiciel Rady Pedagogicznej
(Członek Komisji Konkursowej)
8. Irena Myślińska - Przedstawiciel Rady Pedagogicznej
(Członek Komisji Konkursowej)
9. Bożena Wilk - Przedstawiciel Rady Rodziców
(Członek Komisji Konkursowej)
10. Irena Piotrowska - Przedstawiciel Rady Rodziców
(Członek Komisji Konkursowej)
11. Aleutyna Kołos - Przedstawiciel Zakładowej Organizacji Związkowej
(Członek Komisji Konkursowej)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


W ó j t
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-05-28 11:58
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-05-28 12:03
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 266