Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Poniedziałek, 20 listopada 2017 roku :: Imieniny: Anatola, Edyty, Rafała

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

Wójt -> Zarządzenia Wójta


Numer
Typ aktu
Data Wyczyść datęwybierz datę - Wyczyść datęwybierz datę
W sprawie

Informacje o akcie
Numer27/04
OrganWójt Gminy -> Zarządzenia Wójta
Data03-09-2004
W sprawieokreślenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.

Treść
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 ,Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XV sesji odbytej w dniu 30 sierpnia 2004 r. :

1) uchwała Nr XV/82/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok – zobowiązuje
się Skarbnika gminy do dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 rok, zgodnie
z postanowieniami uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

2) uchwała Nr XV/83/04 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo i określenia granic ich obwodów-
zobowiązuje się inspektora do spraw oświaty i kultury do przekazania po jednym egzemplarzu uchwały: Wojewodzie, Kuratorium Oświaty oraz wywieszenia na tablicach ogłoszeń w szkołach, oraz sołectwach na terenie gminy, niezwłocznie po jej otrzymaniu ;

3) uchwała Nr XV/84/04 w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo - zobowiązuje
się inspektora do spraw oświaty i kultury do przekazania po jednym egzemplarzu uchwały: Wojewodzie, Kuratorium Oświaty oraz wywieszenia na tablicach ogłoszeń w szkołach na terenie gminy, niezwłocznie po otrzymaniu;

4) uchwała Nr XV/85/04 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego w jednostkach organizacyjnych Gminy Miastkowo – zobowiązuje
się Zastępcę Wójta do przekazania po jednym egzemplarzu uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

5) uchwała nr XV/86/04 w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Miastkowo –zobowiązuje
się inspektora do spraw inwestycji i planowania przestrzennego do naliczania opłat zgodnie
z postanowieniem w uchwale , bezterminowo;

6) uchwała Nr XV/87/04 w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Miastkowie – zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do koordynowania zadań zawartych w statucie , bezterminowo;

7) uchwała Nr XV/88/04 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska do 2014 roku oraz Planu Gospodarki Odpadami na lata 2004 – 2014 – zobowiązuje
się inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska do koordynowania programu ,
w latach 2004-2014;

8) uchwała Nr XV/89/04 w sprawie dofinansowania projektu ,, Biblioteki Publiczne – Internet-Informacje- Społeczeństwo w województwie podlaskim”- zobowiązuje
się Kierownika Biblioteki do koordynowania prac związanych z programem, do zakończenia programu.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Jerzy Wróblewski
 

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-09-09 10:05
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-09-09 10:17

  Wyświetleń : 119

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo