Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 6.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 21 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Na podstawie art. 204 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2. Terminy, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom szkół podstawowych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 163,28 KB 52

Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-02-22 15:23
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-02-22 15:23
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-02-22 15:25
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 180