Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 7.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260) zarządza, co następuje:
 
§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy ogółem 19 639 508,00 zł, w tym:
- dochody bieżące - 19 362 772,00 zł,
- dochody majątkowe - 276 736,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy ogółem 22 911 059,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 19 465 598,00 zł,
- wydatki majątkowe - 3 445 461,00 zł.
 
§ 3. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Wójt
Kazimierz Górski
Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 269,2 KB 48

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-03-17 15:04
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-03-17 15:04
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-03-17 15:04
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 148