Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 2/05
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 stycznia 2005 r.
sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miastkowo, przyznawanej na okres od 1 stycznia 2005r. do dnia 30 czerwca 2005r.
Na podstawie art.3,ust.4 ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.Nr 281,poz.2781) oraz art.90m, ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256,poz. 2572 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Przedłuża się termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na okres od 1 stycznia 2005r. do dnia 30 czerwca 2005r. dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miastkowo do dnia 28 lutego 2005r.

§ 2

Do czasu uchwalenia przez Radę Gminy Miastkowo regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miastkowo ustala się wzór wniosku o przyznanie w.w. pomocy wg załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-02-04 11:55
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-02-04 12:02
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 216