Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 6/05
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 21 marca 2005 r.
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004.
Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 209 poz. 2132) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2004, według którego:
1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 7.419.687zł;
2) wykonanie – 7.356.960zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 7.998.670zł;
4) wykonanie – 7.195.555zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Przyjąć sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

Sprawozdanie, o którym mowa w §1 i 2 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:
1) Radzie Gminy;
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Wójt
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Załączniki do zarządzenia 216,44 KB 71

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-03-28 11:02
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-03-28 11:11
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2005-03-28 11:02
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 227