Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 22.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 2 czerwca 2017 r.
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym i ogłoszenia wykazu
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446, poz. 1579)  oraz art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r.  poz. 2147) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do oddania w najem Poczcie Polskiej S.A., w trybie bezprzetargowym lokal użytkowy nr 1 o powierzchni 33 m2  wyodrębniony na parterze budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie przy ulicy Łomżyńskiej 25/1 wraz z częścią wspólną budynku (szatnia wc, wiatrołap, holl, klatka schodowa) i przynależnym udziałem w gruncie - działce nr 325 w wysokości 3300/114019  na czas oznaczony  trzech lat.

§ 2. Szczegółowe dane zawiera wykaz nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikiem 40,93 KB 48

Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-06-13 11:15
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-06-13 11:15
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-06-13 11:16
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 149