Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 16/05
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Na podstawie art. 128 ust.1 pkt 1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851; z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr. 273, poz. 2703) oraz § 9 uchwały Nr XVII/99/04 Rady Gminy Miastkowo z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 1.784 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1.784 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.
4. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 7.829.719 zł.
5. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 8.584.354 zł.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


W Ó J T
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Załączniki od 1 do 4 30,66 KB 66

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-07-04 12:27
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-07-04 12:39
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2005-07-04 12:28
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 222