Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 34.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 24 sierpnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku
Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260; z 2017r. poz. 191, poz. 659) oraz uchwały Nr XXIX/152/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury za I półrocze 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Informacje, o których mowa w §1, 2 i 3 przekazać:

  1. Radzie Gminy.
  2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 482,96 KB 55

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-08-28 14:09
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-08-28 14:09
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-08-28 14:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 144