Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 21/05
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 19 sierpnia 2005 r.
przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005r.
Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz.1851; z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) oraz uchwały nr 44/IX/99 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego zarządza się, co następuje:

§ 1.

1.Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005r., według której
2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 7.829.719zł.
3. Wykonanie – 4.742.798zł, zgodnie z załącznikiem Nr1.
4. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 8.584.354zł.
5. Wykonanie – 4.647.630zł, zgodnie z załącznikiem Nr2.

§ 2.

Przyjąć informację o przebiegu wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr3.

§ 3.

1.Informacje, o których mowa w §1 i 2 przekazać:
2. Radzie Gminy.
3. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Załączniki od 1 do 3 202,82 KB 62

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-08-24 12:18
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-08-24 12:26
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2005-08-24 12:18
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 205