Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 39.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 7 września 2017 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zarządzam co następuje:

§1. Powołuję komisję przetargową dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa kruszywa naturalnego”, zwaną dalej „komisją”, do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do zbadania i oceny ofert, w składzie:

  1. Bogumiła Małż – Przewodnicząca Komisji,
  2. Dorota Prytuła – Z-ca Przewodniczącej Komisji,
  3. Katarzyna Kuczyńska – Sekretarz Komisji,
  4. Michał Wiśniewski – Członek Komisji.

§2. Komisja pracuje w składzie co najmniej 3-osobowym.

§3. Regulamin pracy komisji określa załącznik do Zarządzenia Nr 42.2014 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 65,27 KB 43

Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Kuczyńska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-09-28 09:40
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-09-28 09:40
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-09-28 09:40
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 135